वन डढेलो नियन्त्रण जनचेतना सप्ताह, २०७९ सम्पन्न

वन डढेलो नियन्त्रण जनचेतना सप्ताह, २०७९ बिबिध कार्यक्रम गरी सम्पन्न भएको छ । सो सँग सम्बन्धित फोटोहरु ।