डिभिजन वन कार्यालय, पाल्पाको परिसरमा निर्माण भएको वन देवी कालिका मन्दिर

डिभिजन वन कार्यालय, पाल्पाको परिसरमा निर्माण भएको वन देवी कालिका मन्दिर