Highlights:
रुख रोपौ, वन जोगाऔं । सामुदायिक वनमा, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरौं । जिल्ला वन कार्यालय, पाल्पा हार्दिक स्वागत गर्दछ ।
रानीमहल दरवार परिसमा निर्माण भएको इको पार्क

विश्व सिमसार दिवस-२०७५
                           

               
सामुदायिक वन व्यवस्थापन स्थलगत अभ्यास, स्थान दर्लामडाँडा १, पाल्पा                 सामुदायिक वन व्यवस्थापन स्थलगत अभ्यास गर्दै सा.व.उ.स.का पदाधिकारी र कर्मचारीहरु             
       
001 002
006