Highlights:
रुख रोपौ, वन जोगाऔं । सामुदायिक वनमा, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरौं । जिल्ला वन कार्यालय, पाल्पा हार्दिक स्वागत गर्दछ ।

हाल सम्मका जिल्ला वन अधिकृतहरु

क्र.स.

नाम

देखि

सम्म

श्री अम्विका प्रसाद रेग्मी

 

 

श्री हरिहर सिग्देल

 

 

श्री दिवाकर पाठक

 

 

श्री गणेश राय

 

 

श्री जगदीश चन्द्र वराल

 

 

श्री तिर्थराज जोशी

 

 

श्री लक्ष्मण गौतम

 

 

श्री गोपाल प्रसाद वास्कोटा

 

 

श्री शोहरत प्रसाद ठाकुर

 

 

१०

श्री हिरालाल प्रसाद कूसवाह

 

 

११

श्री विष्णु प्रसाद भण्डारी

 

 

१२

श्री हेमलाल अर्याल

 

 

१३

श्री जीवन कुमार ठाकुर

 

 

१४

श्री राम वावु पौड्याल

 

 

१५

श्री विष्णु प्रसाद आचार्य

 

 

१६

श्री राम वावु पौड्याल

 

 

१७

श्री सुरेश सिंह

 

 

१८

श्री प्रकाश लम्साल

 

 

१९

श्री दधिलाल कँडेल

 

 

२०

श्री मोहन प्रसाद पौडेल