Highlights:
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (बल्डेङ्गढी—नुवाकोट पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण) | २०७६ माघ महिनाको प्रगती | नुवाकोट गढीमा साँस्कृतिक डबली पूर्वाधार निर्माण | बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (राम्चेमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास) | बल्डेङ्गढी देखि नुवाकोट, पाल्पा सम्म पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण सूचना | राम्चेमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास निर्माण सम्बन्धि सूचना | राशन सम्बन्धी सूचना | पाल्पा जिल्लाको प्रोफाईल | सिभिल इन्जियर आवश्यकता सम्बन्धी सूचना | आ.व. ०७५/७६ को बार्षिक प्रगती | २०७६ जेष्ठ महिनाको प्रगती | पुनः बोलपत्र आब्हानको ठेक्का रद्द गरिएको सूचना | निबन्ध प्रतियोगिता संचालन हुने बारेको सूचना | विश्व वातावरण दिवस मनाउने सम्बन्धमा | श्रीनगर पाल्पामा सास्कृतिक डबली निर्माण सम्बन्धी सूचना | वन डढेलो सम्बन्धी सूचना | दोश्रो चौमासिक प्रगती २०७५।१२।१ | अनुगमन निरीक्षण | विश्व सिमसार दिवस सम्पन्न | अनुगमन निरीक्षण २०७५।९।२२ | अनुगमन निरीक्षण | अनुगमन निरीक्षण | रैनादेवी छहरा सव-डिभिजन वन कार्यालय, पाल्पा | यस कार्यालयबाट भए गरेका क्रियाकलापहरु प्रत्येक हप्ताको आइतबार यसै website बाट कार्यालय समय भित्र प्रकाशन गरिने छ । | सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण | आ.व. ०७५/७६को बार्षिक कार्यक्रम |
परियोजना/कार्यक्रम
arro
arro
arro
arro
इमेल चेक गर्ने
दस्तावेज अभिलेख
नक्साबाट इलाका छान्नुहोस

डाउनलोड

१.  कवुलियती वनको कार्ययोजनामा समावेस गर्नुपर्ने विषयहरु
२.  वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन कार्यविधी २०७१
३. Heading of Leasehold Forest Constitution
४. वन नीति, २०७१ 
५. कबुलियती वन दर्ताको लागि दिइने निवेदन 
६. सन्देशमूलक नाराहरु     
७. बाघ सम्बन्धि संक्षिप्त जानकारी
८. राजपत्र सूचना (खण्ड ६५, २०७२ असोज २५ गते)
९. सामुदायिक वनको काठ/दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री-वितरण निर्देशिका, २०७१
१०. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पेश गर्ने बार्षिक प्रतिवेदनको नमूना
११. सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन (तेश्रो संशोधन–२०७१)
१२. कबुलियती वन समूहको विवरण
१३. निजी वनको विवरण
१४. कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यबिधि, २०७३
१५. कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७५/७६ (प्रदेश) 
१६ . कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७५/७६ (संघीय )
Dadhilal-Kandel

डा. मोहन प्रसाद पौडेल डिभिजनल वन अधिकृत

(सबै कर्मचारीहरु)

Video Program
...More