Highlights:
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (बल्डेङ्गढी—नुवाकोट पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण) | २०७६ माघ महिनाको प्रगती | नुवाकोट गढीमा साँस्कृतिक डबली पूर्वाधार निर्माण | बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (राम्चेमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास) | बल्डेङ्गढी देखि नुवाकोट, पाल्पा सम्म पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण सूचना | राम्चेमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास निर्माण सम्बन्धि सूचना | राशन सम्बन्धी सूचना | पाल्पा जिल्लाको प्रोफाईल | सिभिल इन्जियर आवश्यकता सम्बन्धी सूचना | आ.व. ०७५/७६ को बार्षिक प्रगती | २०७६ जेष्ठ महिनाको प्रगती | पुनः बोलपत्र आब्हानको ठेक्का रद्द गरिएको सूचना | निबन्ध प्रतियोगिता संचालन हुने बारेको सूचना | विश्व वातावरण दिवस मनाउने सम्बन्धमा | श्रीनगर पाल्पामा सास्कृतिक डबली निर्माण सम्बन्धी सूचना | वन डढेलो सम्बन्धी सूचना | दोश्रो चौमासिक प्रगती २०७५।१२।१ | अनुगमन निरीक्षण | विश्व सिमसार दिवस सम्पन्न | अनुगमन निरीक्षण २०७५।९।२२ | अनुगमन निरीक्षण | अनुगमन निरीक्षण | रैनादेवी छहरा सव-डिभिजन वन कार्यालय, पाल्पा | यस कार्यालयबाट भए गरेका क्रियाकलापहरु प्रत्येक हप्ताको आइतबार यसै website बाट कार्यालय समय भित्र प्रकाशन गरिने छ । | सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण | आ.व. ०७५/७६को बार्षिक कार्यक्रम |
परियोजना/कार्यक्रम
arro
arro
arro
arro
इमेल चेक गर्ने
दस्तावेज अभिलेख
नक्साबाट इलाका छान्नुहोस

वार्षिक कार्यक्रम

आ.व. ०७५/७६को बार्षिक कार्यक्रम

आ.व. ०७४।७५ को बार्षिक कार्यक्रम
१ जडीबुटी विकास कार्यक्रम

आ.व. ०७३।७४ को बार्षिक कार्यक्रम  
१ जडीबुटी विकास कार्यक्रम
४  राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम
५ वृक्ष सुधार, वृक्षारोपण तथा निजि वन कार्यक्रम

आ.व. ०७२।७३ को बार्षिक कार्यक्रम
१ जडीबुटी विकास कार्यक्रम
२ बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम
३ सामुदायिक वन तथा कबुलियती वन विकास कार्यक्रम
४  राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम
५  राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम
६  वृक्ष सुधार, वृक्षारोपण तथा निजि वन कार्यक्रम
आ.व. ०७१।७२ को बार्षिक कार्यक्रम
जडीबुटी विकास कार्यक्रम ०७१।७२
बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम ०७१।७२
कबुलियती वन तथा पुश विकास कार्यक्रम २०७१।७२
सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम (हरित रोजगारी समेत) ०७१।७२
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम ०७१।७२
राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम ०७१।७२
वृक्ष सुधार, वृक्षारोपण तथा निजि वन कार्यक्रम ०७१।७२ 
Dadhilal-Kandel

डा. मोहन प्रसाद पौडेल डिभिजनल वन अधिकृत

(सबै कर्मचारीहरु)

Video Program
...More