Highlights:
रुख रोपौ, वन जोगाऔं । सामुदायिक वनमा, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरौं । जिल्ला वन कार्यालय, पाल्पा हार्दिक स्वागत गर्दछ ।

 

हाम्रो सम्पर्क

जिल्ला वन कार्यालयतानसेन,पाल्पा नेपाल

सूचना अधिकारी

श्री महम्मद अतिउल्लाह

फोन नं. ९७७–७५–५२०००२

फ्याक्स नं. ९७७–७५–५२०३१०

Email : paldfo@dof.gov.nppaldfo196@gmail.com